www.manzoil.com.pl

             

Nowoczesna energia

Wykorzystując nasze bogate doświadczenie, Manzoil New Energy skupia się na rozwijaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które oparte są o technologie korzystne dla środowiska naturalnego.

Współpracujemy z innymi podmiotami, aby skutecznie skomercjalizować rozwiązania oparte o solidną platformę technologiczną. Zapewniając wsparcie strategiczne i biznesowe oraz wspierając proces finansowania inwestycji szukamy rozwiązań, które mogą wywrzeć pozytywny wpływ na szeroki obszar działalności. Podczas gdy z jednej strony skupiamy się na zapewnieniu rozsądnych zwrotów z inwestycji, sukces przedsięwzięcia może być mierzony również w szerszym aspekcie,           w zależności od oczekiwań podmiotów będących stronami przedsięwzięcia. W szczególności mamy świadomość, że podejmowane inicjatywy należy rozważać w kategoriach ich pozytywnego oddziaływania, tak w aspekcie społecznym jak i środowiskowym.

Pracujemy na zasadach partnerskich, aby zapewnić sukces skutecznym rozwiązaniom i angażujemy się w prowadzone przedsięwzięcia.

Jeśli macie Państwo rozwiązanie, nad którym pracujecie, ale napotykacie problemy w jednym
z następujących obszarów:

  • strukturyzacja projektu oraz wstępna ocena rentowności
  • zabezpieczenie finansowania projektu
  • znalezienie lokalizacji dla implementacji rozwiązania technologicznego
  • strategia implementacji i rozwoju rozwiązania technologicznego
  • implementacja technologii na nowych rynkach
  • znalezienie kupca dla posiadanych rozwiązań.

Z przyjemnością rozpoczniemy
z Państwem wstępne rozmowy.

                    

Manzoil Sp. z o.o. © 2012. All rights reserved || Wszytskie prawa autorskie zastrzeżone. Created by Tina Design