www.manzoil.com.pl

             

Manzoil Sp.z o.o.

ul. M. Mochnackiego 4/60
02-042 Warszawa
Tel. +48 22 823 65 17


Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu:

Iwona Ślotała
e-mail: is@manzoil.com

Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000214326
REGON 015763396,
NIP 526-27-80-964


                    

Manzoil Sp. z o.o. © 2012. All rights reserved || Wszytskie prawa autorskie zastrzeżone. Created by Tina Design